Eu S Medlemsländer

EU-länderna har blivit sämre på att följa lagarna – Konsument Europa

2 aug. 2016 – Under flera år har EU:s medlemsländer blivit allt bättre på att följa de lagar och regler som gäller, men nu har den trenden vänt.

SOU 2005:104 Sverige och tsunamin – granskning och förslag. Huvudrapport

Det konsulära samarbetet aktiverades inte av Sverige eller av någon av EU:s andra medlemsländer. Den evakuering av skadade och strandsatta resenärer som …

Östländer stoppade EU:s ambassadkritik mot USA – dagen.se

13 maj 2018 – EU:s medlemsländer planerade att gemensamt fördöma USA:s beslut att flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem – men tre länder satte stopp …

Klart: Svenska och utländska arbetare i EU ska ha lika lön | SVT Nyheter

28 feb. 2018 – EU:s medlemsländer har nått en uppgörelse om ändrade regler för de som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land än det egna.

EU:s medlemsländer fortsätter att hindra transparens trots … – Forum Syd

15 nov. 2017 – Förhandlingarna inom EU om åtgärder mot skatteflykt och penningtvätt fortsätter att stå still. EU-länderna bromsar åtgärder som skulle öka …

Frågor och svar – Europainformationen: Europainformationen: Frågor …

Hoppa till EU:s institutioner och deras uppgifter? – För EU:s lagstiftning ansvarar tre … det vill säga toppmötet som medlemsländerna samlas till …

EU- och EES-länder – BL Info Online

14 jan. 2004 – En lista över medlemsländerna i Europeiska unionen. … I EU:s mervärdesskatteområde ingår EU-länderna förutom. Ön Helgoland och området …

EU inför krav på information om nanomaterial i Reach-lagstiftningen

2 maj 2018 – EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att införa informationskrav om nanomaterial i kemikalielagstiftningen …

Europeiska unionens medlemsstater – Wikipedia

Europeiska unionens medlemsstater (blåa), kandidatländer (gröna) och potentiella kandidatländer (gula) ….. EU-upplysningen: EU:s medlemsländer …

Europeiska Unionen (EU): länder – geografispel – Seterra Online

Europeiska Unionen (EU): länder – geografispel: Europeiska Unionen har 28 medlemsländer, 24 officiella språk och en befolkning på över 500 miljoner.